Søg midler til mindre events/forbedringer

Skabelonen der kan downloades her er kun et fiktivt eksempel. Vær derfor opmærksom på at du ikke tager udgangspunkt i tal/priser. Tag udgangspunkt i opsætningen formuleringerne, og forsøg at bruge skabelonen til at lave dit eget. God fornøjelse. 🙂

Download

Budgetskabelon til større events/forbedringer

Skabelonen der kan downloades her er kun et fiktivt eksempel. Vær derfor opmærksom på at du ikke tager udgangspunkt i tal/priser. Tag udgangspunkt i opsætningen formuleringerne, og forsøg at bruge skabelonen til at lave dit eget. God fornøjelse. 🙂

Download

SDU’s regler omkring sponsorering/støtte

“Midler fra SDU tildeles som en såkaldt trækningsret. Det vil sige, at midler I får i tilskud ikke udbetales til foreningens bankkonto, men anvendes ved, at jeres leverandører sender faktura direkte til SDU, der betaler for jer. Nærmere info fås ved tilsagn om tilskud.”

(Kontakt evt. den relevante herunder for mere info)

Hvem kan man søge økonomi og fondsmidler ved?

Mikkel Korsgaard Bork
AC-fuldmægtig Odense

Projektsekretær, samt. ansvarlig for frigivelse af økonomiske midler til sociale arrangementer og lign.

Jesper Piihl
Viceinstitutleder for uddannelse, HA

Har overblik over nye studerende, og mandat til at give penge til RUS-aktiviteter
Lokale: 61.11

Søren Wind Eskildsen
Lektor, DK, DKØ

Har overblik over nye studerende, og mandat til at give penge til RUS-aktiviteter

Kristian Mortensen
Studienævnsformand, BIB, IVK, INFOVID

Har overblik over nye studerende, og mandat til at give penge til RUS-aktiviteter