Campus- og Studiebykoordinatorer

Anne Lieberg
SDU Campuskoordinator

Campuskoordinator er studenterforeningernes kontaktperson ift. at guide i afholdelse af sociale aktiviteter.
Lokale: 51.56

Malu Uldall Møller
Campus Kolding

Studiebykoordinatoren er bindeled mellem mellem Kolding Kommune og de videregående uddannelser i Kolding
Lokale: Strategisk vækst Akseltorv 2A

SDU Kolding’s administration

Marianne Wolff Lundholt
Campusleder og institutleder HUM

Campusleder for SDU Kolding og Institutleder ved Institut for Design og Kommunikation

Steffen Korsgaard
Institutleder SAMF

Institutleder på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Jesper Piihl
Viceinstitutleder for uddannelse, HA

Har overblik over nye studerende, og mandat til at give penge til RUS-aktiviteter
Lokale: 61.11

Mette Husum Dalstrup
Brobygningskonsulent

Har overblik over nystartede studerende, og et stort kendskab til folkene på SDU.
Lokale: 61.09

Ann Marie Sindt Lauridsen
Afdelingsleder SDU Studieservice Kolding

koordinerer tværgående studierettede aktiviteter som studiestart, studiepraktik, åbent hus og dimission
Lokale: 21.44

Teknisk Service

Teknisk service Centralen
Odense

Teknisk Service varetager en række centrale service-, drift- og vedligeholdelsesopgaver på tværs af campusserne

Pedellerne Kolding
Teknisk Service

Varetager service-, drift- og vedligeholdelsesopgaver på SDU Kolding.
Lokale: 11.17

Hans Thygesen
Betjent

Varetager service-, drift- og vedligeholdelsesopgaver på SDU Kolding
Lokale: 11.17

Økonomi og fondsmidler

Mikkel Korsgaard Bork
AC-fuldmægtig Odense

Projektsekretær, samt. ansvarlig for frigivelse af økonomiske midler til sociale arrangementer og lign.

Jesper Piihl
Viceinstitutleder for uddannelse, HA

Har overblik over nye studerende, og mandat til at give penge til RUS-aktiviteter
Udd.: HA
Lokale: 61.11

Søren Wind Eskildsen
Studienævnsformand på HUM

Har overblik over nye studerende, og mandat til at give penge til RUS-aktiviteter

Udd.: DK, DKØ

Kristian Mortensen
Studienævnsformand på HUM

Har overblik over nye studerende, og mandat til at give penge til RUS-aktiviteter

Udd.: BIB, IVK, INFOVID